Registreren

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw persoonsgegevens die u invult op dit document worden verzameld door NAAM VAN DE ZAAK , gevestigd te POSTCODE EN STAD, STRAAT EN HUISNUMMER en ondernemingsnummer ONDERNEMINGSNUMMER. NAAM VAN DE ZAAK is de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de (wettelijke) maatregelen die de horeca uitbating worden opgelegd in het kader van de Covid-19 pandemie en de contact tracing. Door uw vrijwillig bezoek aan de horeca uitbating stemt u uitdrukkelijk in met de registratie en verwerking van deze persoonsgegevens conform artikel 6 c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

NAAM VAN DE ZAAK maakt gebruik van een verscheidenheid aan maatregelen en technologieën om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving. De horeca ondernemer heeft in geen geval toegang tot uw persoonsgegevens. Evenmin worden deze gegevens voor promotionele en/of commerciële doeleinden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden gedurende 14 dagen* bewaard op een beveiligde server van NAAM VAN DE ZAAK waarna deze gegevens vernietigd worden. NAAM VAN DE ZAAK zal deze gegevens enkel op uitdrukkelijk verzoek aan de bevoegde (overheids)instantie overmaken indien zij daartoe verplicht wordt in het kader van de huidige Covid-19 maatregelen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen, verzoeken of een klacht heeft, of als u uw rechten (recht op toegang en correctie) wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op: info@DOMEINNAAM

U kan tevens een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als uw privacy rechten zijn geschonden, of als u schade hebt geleden als gevolg van een onwettige verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.